ZETROM Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 244
01-919 Warszawa

tel./fax +48 22 498 54 52
e-mail: zetrom@zetrom.pl

NIP 7393515123; Regon 280063199; KRS 0000241986, Sąd Rej. w Olsztynie, VIII Wydział Gosp. KRS; kapitał zakładowy: 50 000 PLN (w całości opłacony)